2021 - 2022
_

Prefectorial Board 2021 - 2022

_

G. HARINAKSHI

HEAD GIRL

MOHD MASHAD ALI

HEAD BOY

PAVITRA SHAH

VYASA HOUSE CAPTAIN

PREKSHA JAIN

VISHWAMITRA HOUSE CAPTAIN

MANUSHREE VYAS

VALMIKI HOUSE CAPTAIN

DIKSHA AGARWAL

VASISHTA HOUSE CAPTAIN

NAKUL GOEL

VASISHTA HOUSE CAPTAIN

MAYANK DOMADIA & RISHAB JAIN

SPORTS CAPTAIN

MONIKA SARASWAT, MAYANK VAJPAYEE & K. ABHIRAM

CULTURAL SECRETARY & INTER HOUSE COMPETITIONS

CINERA JIWANI, ANUJ BAHETI & KESHAV JOSHI

LITERARY SECRETARY

MOHD JUNAID, VINAY GOEL & MANAS PAL

DISCIPLINE INCHARGE